Overarmsplastikk

overarmplastikk-oslo

Overarmsplastikk

Overarmsplastikk

Stort vekttap kan føre til løst skinn på overarmene som i mange tilfeller kan være til en plage, også utover det rent utseendemessige. De fysiske plagene kan være tyngdefornemmelse og klasking som kan være sjenerende i forbindelse med fysisk aktivitet. Det kan være vanskeligheter med å få tøy til å passe. Det kan også være hudgnissinger som gir hudirritasjoner i armhulen.

Bestill Time Nå

Hos oss er du trygg på at din behandling skjer i trygge og gode omgivelser.

Overarmsplastikk egner seg for kvinner og menn som har løs hud på overarmene som gir fysiske eller kosmetiske plager. Mange opplever behov for å fjerne løs hud på overarmene etter vekttap. Er du fedmeoperert må det gå to år etter fedmeoperasjonen før man kan gjøre en overarmsplastikk. Dersom det dreier som forbedring av et uønsket utseende må man selv betale for inngrepet. Er tilstanden forbundet med overnevnte fysiske plager kan operasjonen søkes om å bli dekket via de offentlige avtalene med helseforetakene.

Overarmsplastikk utføres i lokalbedøvelse med tillegg av smertestillende og beroligende stoffer intravenøst etter behov.

Nytting informasjon om overarmsplastikk

Etter operasjonen skal det benyttes et komprimerende plagg i fire uker. Klinikken skaffer dette plagget til deg. Ta med ledige klær, f.eks. joggedress. Det kan renne en del lett blodig bedøvelsesvæske fra sugehullene etterpå. Formen umiddelbart etter inngrepet kan være variabelt. De fleste er i god form umiddelbart etter inngrepet, og kan trygt reise hjem. Noen er mer plaget med kvalme, uvelhet og lavt blodtrykk umiddelbart etter inngrepet hvilket er grunnen til at man bør ha noen til å hente seg/følge hjem.

Det vil generelt alltid være mulig å reise tilbake til hjemstedet på behandlingsdagen.

Eventuelt sykefravær fra arbeidet begrenser seg til noen få dager. Har du tyngre arbeid kan noe lengre sykefravær bli nødvendig. Inngrep som regnes som kosmetiske gir dessverre ikke rett til sykemelding.

Vanlige dagligaktiviteter kan gjenopptas umiddelbart, men når det gjelder ordinær trening som jogging, aerobic og lignende, anbefales det å vente 6 uker.

Det gis selvsagt garanti på behandlingen. Dersom det skulle ha blitt fjernet for lite, eller det skulle oppstå ujevnheter, vil du innenfor ett år ha tilbud om kostnadsfri justering.

De komplikasjonene som er listet opp nedenfor, oppstår kun i sjeldne tilfeller. Gode rutiner omkring operasjonen og erfaring med over tusen slike inngrep, bidrar generelt til lav risiko ved vår klinikk.

Blødning

Det vil alltid være risiko for blødninger etter større bløtdelsinngrep. Mange små blødninger stoppes under operasjonen, men hos enkelte kan det begynne å blø igjen. Faren for dette vil primært være innen de første 12 timer etter operasjonen. Tegn på blødning vil være inntrykk at tykt blod i drenet, tilsvarende ev. ut langs drenet hvis dette går tett. Hevelse vil kunne være vanskelig å bedømme pga. bandasjeringen og at det skal relativt mye til før det synes. Avtagende allmenntilstand med økende blekhet, slapphet, uvelfølelse og besvimelsestendenser er tegn det bør reageres på.

Infeksjon

Dersom du får en infeksjon, vil du merke dette i løpet av de første dagene. Feber og/eller frysninger bør det alltid reageres på. Lokale infeksjonstegn vil være rødhet og varme i huden.

Serom

Det vil alltid sive væske fra en sårflate under huden. Dette er grunnen til at man har dren de første dagene. Dersom det fortsetter å komme væske etter at drenet er fjernet, vil dette kunne bli liggende under huden og hindre at denne får festet seg til underlaget igjen. Tilstanden kalles serom. Er det mye, vil det kunne gi hevelse og skvalpefølelse. Dette bør alltid sjekkes ved 12–14-dagerskontrollen. Tilstanden kan lett behandles med tapping ved hjelp av en sprøyte. Ubehandlet vil det kunne gi en permanent fortykkelse siden væsken gradvis vil kunne kapsles inn.

Nekrose

Når huden løsnes fra underlaget og strammes, vil blodsirkulasjon være nedsatt i den første tiden etterpå. Blir den for dårlig, dør huden. Populært kalles dette koldbrann, selv om det kan være snakk om små områder. Den affiserte huden vil gradvis gå fra fiolett over til svart og med ev. blemmedannelser. Fiolett farge må imidlertid ikke mistolkes, da misfarging som følge av blodrester i huden også vil kunne ha denne fargen (blåmerker). Nekrose har sjelden noe akutt forløp og vil normalt kunne fanges opp/vurderes ved kontrollen etter 12–14 dager.

Blodpropp

Blodpropp forekommer heldigvis sjelden ved dagkirurgi. En blodpropp oppstår som regel i bena allerede under eller like etter operasjonen, og vil vanligvis arte seg som hevelse, smerter eller spreng i tykkleggen på én side. Ved mistanke bør det utredes grundig og ev. behandles.

overarmsplastikk er en metode for å forme figuren, og de fleste som gjennomgår denne prosedyren, er meget fornøyd med resultatet. De behandlede områdene vil imidlertid holde seg hovne over flere uker, og de blir som regel fastere å kjenne på de første månedene. Dersom det kjennes tegn til «klumper» under huden kan disse med fordel masseres. Hudoverskudd kan på enkelte steder være et problem. Generelt vil dette være større hos eldre pasienter med dårlig elastisitet i huden og ved strekkmerker etter svangerskap, eller etter kraftig slanking. Hudoverskudd som viser seg å bli et større problem enn man antok, kan fjernes i ettertid.

Liposkulpturmetoden har redusert frekvensen av ujevnheter, men det er likevel vanskelig å garantere at dette ikke kan skje. Skulle sjenerende ujevnheter oppstå, kan disse ofte rettes opp ved en liten, kostnadsfri tilleggsbehandling etter min. 6 måneder.

Generelt sett får ikke et voksent menneske nye fettceller. De man har fungerer som små ballonger – dvs. de eser opp og ned i størrelse avhengig av hvor mye fett de lagrer. En mager person kan således ha like mange fettceller som en fet person, men cellene er mindre. Fjerner man en del av disse cellene har man også redusert muligheten til å legge på seg like mye på dette stedet som tidligere. Slanker man seg, vil de gjenværende cellene krympe. Legger man på seg, vil de øke i størrelse, men det aktuelle området vil ikke kunne nå samme størrelse som tidligere.

Hvorfor noen har flere fettceller enn andre på enkelte steder av kroppen, er en del av det menneskelige mangfold. Hvorfor fettet forsvinner lettere eller vanskeligere fra forskjellige steder på kroppen kan forklares, men hjelper oss lite i praksis. Det meste av dette er genetisk bestemt og generelt er det kun generell vektøkning eller -reduksjon vi kan regulere. Intens trening for å bli kvitt akkurat fettet på magen eller ridebuksene er ikke mulig. Fettsuging kalles også figurforming, noe som illustrerer litt av tanken bak inngrepet.

Metoden har gjennom mange års internasjonal utveksling av erfaring og forskning gått igjennom en kontinuerlig utvikling. Det benyttes i dag et stort volum med lokalbedøvelse, samtidig som det gis beroligende og smertestillende medisiner intravenøst. Det er nå en mer skånsom teknikk med jevnere resultat, mindre bloduttredelser, mindre blodtap og mindre smerter etter inngrepet.

Innholdstavle

Kandidater: Overarmsplastikk

Hvem er en god kandidat for armløft?

Generelt inkluderer armløftkandidater:

 • Voksne med betydelig slapp hud i overarmen
 • Voksne i alle aldre med relativt stabil vekt og som ikke er betydelig overvektige
 • Friske personer uten medisinske tilstander som svekker helbredelse eller øker risikoen for operasjon
 • Ikke-røykere
 • Personer med et positivt syn og realistiske forventninger

Pris: Overarmsplastikk

Prisen for armøft er ca. 40.000, men kommer an på flere faktorer. En konsultasjon hos plastikkirurg koster 500,- og er helt uforpliktende. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å finne ut den endelige prisen. 

En kirurgs honorar for armløft vil være basert på hans eller hennes erfaring, typen teknikk som brukes og hvor i landet kontoret ligger. 

De fleste helseforsikringer dekker ikke armløft, men mange plastikkirurger tilbyr finansieringsplaner, så husk å spørre.

Konsultasjon: Overarmsplastikk

Hvis du vurderer armløft, les deg godt opp på forhånd. Forberedelser er en investering i det endelige resultatet.

Under din kroppsløft-konsultasjon vær forberedt på å diskutere:

 • Dine mål
 • Medisinske tilstander, medikamentallergier og medisinske behandlinger
 • Aktuelle medisiner, vitaminer, urtetilskudd, alkohol, tobakk og narkotikabruk
 • Tidligere operasjoner

Din plastikkirurg vil også:

 • Vurdere din generelle helsestatus og eventuelle allerede eksisterende helsetilstander eller risikofaktorer
 • Ta bilder
 • Diskutere alternativene dine for kroppsløft 
 • Anbefale et behandlingsforløp
 • Diskutere sannsynlige utfall av kroppsløftet og eventuelle risikoer 

Konsultasjonen er tiden for å stille spørsmål til plastikkirurgen. For å hjelpe, har vi utarbeidet en sjekkliste med spørsmål du kan stille plastikkirurgen din som du kan ta med deg til din konsultasjon. 

Det er veldig viktig å forstå alle aspekter ved din prosedyre. Det er naturlig å føle litt angst, enten det er spenning for ditt forventede nye utseende eller litt preoperativ stress. Ikke vær sjenert for å diskutere disse følelsene med plastikkirurgen din.

Sjekkliste med spørsmål: Overarmsplastikk

Viktige spørsmål du må stille kirurgen før du bestiller armløft.

Bruk denne sjekklisten som en veiledning under din armløft-konsultasjon:

 • Er du en sertifisert plastisk kirurg?
 • Ble du utdannet spesielt innen plastisk kirurgi?
 • Hvor mange år med plastisk kirurgi har du hatt?
 • Har du sykehusrettigheter til å utføre denne prosedyren? I så fall, på hvilke sykehus?
 • Er jeg en god kandidat for denne prosedyren?
 • Hva forventes av meg for å få de beste resultatene?
 • Hvor og hvordan vil du utføre prosedyren min?
 • Hvilken armløft-tenknikk anbefales for meg?
 • Hvor lang restitusjonsperiode kan jeg forvente, og hva slags hjelp vil jeg trenge under restitusjonen?
 • Hva er risikoene og komplikasjonene forbundet med prosedyren min?
 • Hvordan håndteres komplikasjoner?
 • Hvordan kan jeg forvente at kroppen min skal se ut over tid? 
 • Hva er alternativene mine hvis jeg er misfornøyd med det kosmetiske resultatet av armløftet?
 • Har du før-og-etter-bilder jeg kan se på for denne prosedyren og hvilke resultater er rimelige for meg?

Risiko og sikkerhet: Overarmsplastikk

Beslutningen om å utføre plastisk kirurgi er ekstremt personlig, og du må avgjøre om fordelene, risikoene og  de potensielle komplikasjonene ved armløftkirurgi er verdt det. Du vil bli bedt om å signere samtykkeskjemaer for å sikre at du forstår prosedyren fullt ut.

Risiko for armløftkirurgi inkluderer:

 • Anestesirisiko
 • Blødning
 • Skader på dypere strukturer som nerver, blodårer og muskler
 • Fettvev under huden kan dø (fettnekrose)
 • Væskeansamling (seroma)
 • Infeksjon
 • Nummenhet eller andre endringer i hudfølelse
 • Smerte, som kan vedvare
 • Dårlig sårheling
 • Mulig behov for revisjonskirurgi
 • Suturer absorberes kanskje ikke, men kommer spontant til overflaten gjennom huden og forårsaker irritasjon, drenering og rødhet
 • Skjemmende arrdannelse

Disse risikoene og andre vil bli fullstendig diskutert før du samtykker. Det er viktig at du tar opp alle spørsmålene dine direkte med plastikkirurgen.

Forberedelser: Overarmsplastikk

Hvordan bør jeg forberede meg på armløft?

Når du forbereder deg til en armløft-operasjon, kan du bli bedt om å:

 • Ta tester eller en medisinsk vurdering
 • Ta visse medisiner eller justere dine nåværende medisiner
 • Slutte å røyke
 • Unngå å ta aspirin, betennelsesdempende legemidler og urtetilskudd da de kan øke blødningen

Armløftkirurgi kan utføres i et akkreditert kontorbasert kirurgisk anlegg, ambulant kirurgisk senter eller et sykehus. Sørg for at noen kjører deg til og fra operasjonen, og at du blir hos deg minst den første natten etter operasjonen.

Prosedyren steg for steg: Overarmsplastikk

Hva er trinnene i en armløft?

Trinn 1 – Anestesi

Medisiner administreres så du er komfortabel under operasjonen. Valgene inkluderer intravenøs sedasjon og generell anestesi. Legen din vil anbefale det beste valget for deg.

Trinn 2 – Snittet

Snittlengden og mønsteret under armløftkirurgi avhenger av mengden og plasseringen av overflødig hud som skal fjernes. 

Snitt er vanligvis plassert på innsiden av armen eller på baksiden av armen, avhengig av kirurgens preferanser, og kan strekke seg fra underarmen til rett over albuen. Overflødig fett kan fjernes direkte eller behandles med fettsuging.

Deretter blir underliggende støttevev strammet og omformet med interne suturer. Til slutt glattes huden ut. 

Trinn 3 – Lukking av snittene

Snittene dine lukkes enten med absorberbare suturer eller sting som fjernes innen én til to uker etter armløftet.

Trinn 4 – Se resultatene

De jevnere, strammere konturene er tydelige nesten umiddelbart etter prosedyren din, selv om det sannsynligvis vil være hevelse og blåmerker.

Restitusjon: Overarmsplastikk

Under restitusjonen etter en armløft-operasjon kan det påføres bandasjer på snittene dine, og armene kan pakkes inn i en elastisk bandasje eller et kompresjonsplagg for å minimere hevelse etter operasjonen. Et lite, tynt rør kan midlertidig plasseres under huden for å drenere overflødig blod eller væske.

Du vil bli gitt spesifikke instruksjoner om hvordan du skal ta vare på operasjonsstedet og drenering, og få medisiner du kan bruke eller ta oralt for å hjelpe til med helbredelse. 

Sørg for å stille spesifikke spørsmål til kirurgen om hva du kan forvente i løpet av din individuelle restitusjonsperiode:

 • Hvor vil jeg bli tatt etter at operasjonen er fullført?
 • Hvilken medisin vil jeg få eller foreskrevet etter operasjonen?
 • Vil jeg ha bandasjer etter operasjonen? Når blir de fjernet?
 • Blir stingene fjernet? Når?
 • Når kan jeg gjenoppta normal aktivitet og trening?
 • Når kommer jeg tilbake for oppfølging?

Resultater: Overarmsplastikk

De jevnere, strammere konturene som er et resultat av armløft-operasjon er tydelige nesten umiddelbart etter prosedyren, men det vil være hevelse og blåmerker. Du vil få et arr der snittet ble laget. 

Selv om det forventes gode resultater etter operasjonen, er det ingen garanti. I noen situasjoner er det kanskje ikke mulig å oppnå optimale resultater med en enkelt kirurgisk prosedyre, og det kan være nødvendig å utføre en til. 

Resultatene av armløft-kirurgi vil være langvarige, forutsatt at du opprettholder en stabil vekt og generell god kondisjon. Når kroppen din blir eldre, er det naturlig å miste litt fasthet, men det meste av forbedringen bør være relativt permanent.

Å følge legens instruksjoner er avgjørende for at operasjonen skal lykkes. Det er viktig at de kirurgiske snittene ikke utsettes for overdreven kraft, hevelse, slitasje eller bevegelse under tilhelingstiden. Legen din vil gi deg spesifikke instruksjoner om hvordan du skal ta vare på deg selv.

Ordliste: Overarmsplastikk

Hvilke ord bør jeg vite før jeg tar armløft?

Armløft

En kirurgisk prosedyre for å korrigere hengende overarmer.

Axilla

Området under armene.

Brachioplastikk

En kirurgisk prosedyre, også kjent som armløft, for å korrigere hengende overarmer.

Generell anestesi

Legemidler og/eller gasser brukt under en operasjon for å lindre smerte og endre bevissthet.

Hematom

Blod som samler seg under huden.

Intravenøs sedasjon

Beroligende midler administrert ved injeksjon i en blodåre for å hjelpe deg å slappe av.

Fettsuging

Prosedyre som suger ut fett fra under hudens overflate for å redusere fylde.

Lokalbedøvelse

Et medikament som injiseres direkte på stedet for et snitt under en operasjon for å lindre smerte.

Hudslapphet

Grad av løs hud.

Suturer

Sting som brukes av kirurger for å holde hud og vev sammen.

Utført av våre eksperter

robert-hermann-kiurg-oslo

Robert Hermann

Plastisk kirurg

Diana

Lege Estetisk medisin

Dorian

Spesialist indre medisin

Victoria

Lege Estetisk medisin