fbpx

Filler

En filler er hyaluronsyre gelé som injiseres i huden eller leppene. Fillerbehandling hos oss utføres kun av autorisert helsepersonell. Det blir gjort en ansiktsanalyse for vurdering av hvordan behandlingen skal gjennomføres. Alle behandlinger inneholder en konsultasjon med lege som informerer om mulige risiko, bivirkning og komplikasjoner knyttet til behandlingen.

Priser på filler behandlinger

0,5 mlfra 1490, til 2490
1 mlfra 2490, til 3490
Leppefiller: 1 behandlingfra 1.490,-

Filler informasjon

Vi vil kunne gi deg all nødvendig informasjon om behandling under en konsultasjon hos lege.  Alle pasient må ha lege konsultasjon først før behandling.(Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov om helsepersonelloven.

Bestill konsultasjon

På konsultasjon vil legen informere om behandlingen, bivirkninger, kontraindikasjoner og gi deg all informasjonen du ønsker.

Konsultasjon for filler

Vi gir alle våre nye kunder en faglig grundig legekonsultasjon før alle injeksjons- og hudbehandlinger. Vi setter av nok tid til deg hvor vi gjennomgår helseinformasjonen, tar bilder, og gir faglig grundig informasjon om de ulike mulighetene og prisene for behandlingen. Det er alltid en ansvarlig lege som avgjør om du som pasient kan få filler behandling basert på en slik forundersøkelse hos oss. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål. Før behandling utføres skal alle pasienter signere et samtykkeskjema og egenerklæring.

Vår kompetanse, din trygghet

 • Alle injeksjoner med filler utføres av autoriserte og sertifiserte sykepleiere eller autoriserte og sertifiserte leger, etter en faglig lege konsultasjon med pasient.
 • Alle hudbehandlinger utføres av leger.
 • Vi benytter alltid høykvalitative, veldokumenterte injeksjonspreparater fra velrennomerte forhandlere. Lege skal anbefale etter konsultasjon hvilken medisin eller medisinsk produkter er riktig for behandling, bare lege kan skrive resept for medisin i Norge.
 • Våre kosmetiske leger gir deg en personlig anbefaling og vil informere deg dersom de mener at du ikke trenger behandling.

Autorisert og sertifisert personell

Du kan være trygg på at du er i gode hender hos EstMed klinikken. Alle våre behandlere er autoriserte helsepersonell med mange års erfaring innen injeksjonsbehandlinger. Samtidig holder de seg kontinuerlig oppdatert på ny teknologi, behandlingsmetoder og tar kompetansetester, alt for å sikre at våre kunder får den beste og tryggeste behandlingen.

Alle medisinske behandlinger har potensiale for risiko, bivirkninger og potensiale for komplikasjoner. Resultatet varierer fra person til person.

Viktig info / komplikasjoner

Gjennom konsultasjon vil legen informere om mulige komplikasjoner, bivirkninger, og risiko fra filler behandling. Listen nedenfor viser ikke alle mulige komplikasjoner, men en stor andel. 

En fillerbehandling er ansett som en behandling med mulige  komplikasjoner. De vanligste komplikasjonene er milde og forbigående. men enkelte komplikasjoner bør behandles. Det finnes også et legemiddel som heter Hylase som kan injiseres for å løse opp filleren igjen. Dersom du tror du har en komplikasjon, eller du har plager etter behandlingen, er det avgjørende at du kontakter din behandler.

 • Forbigående hevelse, rødhet og merke etter nålestikk vil forekomme. Ofte forsvinner disse i løpet av 1-3 dager.
 • Blåmerker kan oppstå. Blodfortynnende og betennelsesdempende medisiner øker sjansen for dette. Informer din behandlende sykepleier eller lege dersom du bruker dette.
 • Herpesutbrudd (forkjølelsessår) kan utløses av behandlingen. Informer din behandlende sykepleier eller lege dersom du har historikk med herpesinfeksjon/forkjølelsessår.
 • Der hvor huden er tynn kan man i enkelte tilfeller se produktet igjennom huden. Dette kalles Tyndaleffekten og i visse tilfeller bør filleren løses opp dersom dette oppstår.
 • Behandlingen kan forårsake en infeksjon. De neste dagene etter behandlingen kan man i såfall oppleve et eller flere av følgende symptomer: Økende hevelse, smerte, varmefølelse,  rødhet i huden. Infeksjon må da behandles hos din autoriserte helsepersonell.
 • I sjeldne tilfeller kan filleren bli injisert i en blodåre eller trykke på en blodåre slik at et område av huden ikke får blod. Dette vil vanligvis gi blekhet i et område av huden (eller lepper), smerter, marmorering i huden (blåmerkelignende preg) og dersom det ikke behandles i tide kan det gi nekrose og sårdannelse. Det er veldig viktig at du kontakter din behandler ved økende eller uvanlige smerter, blekt område av huden eller armorering av huden. Det finnes tilfeller av blindhet etter fillerbehandling etter at filler er blitt injisert i blodårer som går til øyet.
 • I sjeldne tilfeller kan det forekomme reaksjoner i form av kuler/hevelse som dukker opp senere, dette kan skje uker eller til og med måneder etter behandlingen. Dette betyr at kroppen på en eller annen måte reagerer på produktet. Det kan være en slags allergisk reaksjon, en innkapsling av produktet og/eller en type infeksjon som kalles biofilm. Dersom du opplever at du får kuler/hevelse eller andre plager uker eller måneder etter behandlingen bør du kontakte din behandler.
 • I enkelte tilfeller kan filleren migrere (vandre). Altså at den uker eller måneder etter behandling flytter på seg. Da kan det også være aktuelt å løse opp filleren.
 • Opplys om du har noen sykdommer, bruker noen legemidler, er noe du er allergisk mot (inkludert legemidler) eller om du er gravid eller ammer.
 • Dersom du er gravid eller ammer kan du ikke behandles.
 • Dersom du har pågående større tannbehandling, infeksjon eller plager med tannkjøtt bør du ikke behandles.
 • Dersom du har en pågående hudinfeksjon som herpes/forkjølelsesår brennkopper, soppinfeksjon eller annen hudinfeksjon bør du ikke behandles.
 • Ved forkjølelse, bihulebetennelse, ørebetennelse eller andre infeksjoner i øre/nese/hals bør du ikke behandles.
 • Ved en infeksjon i fordøyelsessystemet (gastroenteritt/matforgiftning/magevirus osv) bør du ikke behandles.
 • Dersom du har en urinveisinfeksjon bør du ikke behandles.
 • Dersom du er allergisk mot lokalbedøvelse («tannlegebedøvelse») eller til noen av innholdsstoffene i filleren bør du ikke behandles. Hvis du har tendens til urticaria («elveblest») eller har hatt en alvorlig allergisk reaksjon mot noe tidligere så bør dette diskuteres med din behandler.
 • Dersom du er allergisk mot vepsestikk bør dette diskuteres med din behandler.
 • Dersom du har en autoimmun sykdom bør dette diskuteres med din behander. Ved følgende sykdommer bør man ikke behandles: Blandet bindevevssykdom og Hashimotos sykdom. Andre autoimmune sykdomer som leddgikt, psoriasis mm. bør diskuteres med behandleren før man vurderer eventuell behandling.
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner eller medisiner mot blodpropp kan du ikke alltid behandles.
 • Ved følgende øvrige tilstander kan du ikke behandles med filler: tuberkulose, blødersykdommer, talassemi.
 • Har du har en kjent spiseforstyrrelse eller body dysmorphic disorder, må dette diskuteres med din behandler.
 • Du bør ikke innta alkohol, tran/omega3 innen 24 timer før behandlingen da det er blodfortynnende.
 • Etter behandling skal det de neste 8 timene ikke påføres noe som helst på det behandlede området og du bør unngå å ta på området.
 • Unngå alkohol i 24 timer etter behandling da det er blodfortynnende.
 • Unngå eksponering for sterk sol, kulde eller varme til rødhet og hevelse er over. Vanligvis ca 3-5 dager.
 • Det anbefales å unngå trening de neste 24 timene etter behandling da man vil bli varm i ansiktet av trening, noe som kan øke hevelsen.
 • Det er viktig å massere dersom instruert av din behandler.
 • Du må kontakte din behandler ved økende smerter, rød-/blekhet i huden, misfarging i huden, eller andre plager.

Innholdstavle

Kandidater: dermal-fillers

Hvem er en god kandidat for dermal-fillers?

Du kan være en god kandidat for dermal-fillers hvis du:

 • Er fysisk frisk
 • Ikke røyker
 • Har et positivt syn og realistiske mål i tankene 
 • Er forpliktet til å opprettholde god hudhelse

Pris: dermal-fillers

Behandling med fillers varierer i pris, alt etter hva man ønsker å gjøre og hvor omfattende behandlingen er. Det varierer fra 2.000 kroner og opp mot 7.000 kroner, men disse prisene er å regne som veiledende. Det er først når en har vært til konsultasjonstime hos behandler og det er avtalt hvilken type behandling som skal utføres at man får en konkret pris. 

Det er imidlertid viktig at en ikke bare har fokus på hva en behandling med filler i ansiktet koster når en skal velge behandlersted. Minst like viktig er behandlerens kompetanse og erfaring. Dette fordi et godt resultat av en fillerbehandling er svært avhengig av at riktig type filler settes på riktig måte og i rett mengde.

Ulike typer dermal-fillers

Dermal-fillers er forskjellige i hvor kjemiske de er, hvor lang levetiden er og har varierende grad av mykhet. Mykere fyllstoffer brukes for eksempel i leppene, mens kraftigere fyllstoffer kan være ønskelig for å forbedre kinnbeina.

Legen din vil sammen med deg bestemme den beste typen og volumet av fyllstoff som trengs for dine behov.

Disse dermale fyllstoffene er svært forutsigbare og har relativt minimal risiko og bivirkninger. Disse fyllstoffene injiseres ofte på legens kontor.

Fettinjeksjoner som dermal-fillers

Noen pasienter vil kanskje vurdere fettinjeksjoner. Da bruker man fett høstet fra pasientens egen kropp som deretter kan injiseres på nytt for å forbedre ansiktets fylde, fylle ut rynker eller bygge opp grunne konturer.

Hvordan fettinjeksjoner administreres

Fettinjeksjon krever en mer omfattende prosedyre enn fillers. Et «donorområde» må bestemmes (som magen eller rumpa) og fettsuging brukes for å trekke ut fettet. Fettet kan deretter overføres til ansiktet. 

Resultater for fettinjeksjon

Det meste av det overførte fettet overlever vanligvis, men resultatene kan være litt mindre forutsigbare. Vanligvis vil flere fettoverførings-prosedyrer være nødvendig for å oppnå ønskede resultater. Bruken av fettoverføring innebærer også ubehag i donorområdet.

Risiko og sikkerhet: dermal-fillers

Du vil bli bedt om å signere samtykkeskjemaer for å sikre at du fullt ut forstår prosedyren, samt risikoene og potensielle komplikasjoner.

Alvorlige komplikasjoner fra hudfyllstoffer/dermal-fillers er uvanlige. Potensielle risikoer varierer avhengig av det spesifikke fyllstoffet som brukes. 

De kan blant annet inkludere:

 • Akne-lignende hudutbrudd
 • Asymmetri
 • Blødning fra injeksjonsstedet
 • Blåmerker
 • Skade på huden som resulterer i et sår og mulig arrdannelse
 • Infeksjon på injeksjonsstedet
 • Klumper
 • Hudnekrose (sårdannelse eller tap av hud på grunn av forstyrrelse av blodstrømmen)
 • Hudutslett med kløe
 • Rødhet i huden
 • Hevelse
 • Under- eller overkorrigering av rynker

I svært sjeldne tilfeller kan fyllstoffet ved et uhell sprøytes inn i blodårene i stedet for under huden. Dette kan blokkere blodstrømmen. Hva som skjer hvis blodstrømmen din er blokkert vil variere avhengig av hvor blokken er. Hvis huden din er påvirket, kan du få hudtap eller sår. Hvis øyet ditt er påvirket, kan du miste synet eller bli blind.

Disse risikoene og andre vil bli fullstendig diskutert før du samtykker. Det er viktig at du tar opp alle spørsmålene dine direkte med plastikkirurgen, inkludert de komplikasjonene som krever akutt behandling. Selv om det forventes gode resultater fra prosedyren din, er det ingen garanti for at du vil være fornøyd med resultatene.

Prosedyren steg for steg: dermal-fillers

Prosedyrer for dermal-fillers

Fremgangsmåten for hudfyllstoffer/dermal-fillers

 • Ansiktsvurdering og kartlegging
 • vurdere ansiktsutseendet og hudtonen og undersøke områdene i ansiktet som skal forsterkes.
 • Strategiske punkter i ansiktet ditt kan merkes som passende injeksjonssteder for filleren. Det kan tas bilder av områdene som skal behandles.
 • Injeksjonsstedene vil bli renset med et antibakterielt middel.
 • Smerter på injeksjonsstedet kan lindres ved bruk av et veldig kaldt instrument for å kjøle ned huden, bedøvende salve for å bedøve huden eller injeksjon av lokalbedøvelse.
 • Selv om det ikke er smertefritt, tolereres injeksjonene vanligvis lett.
 • Injeksjon tar vanligvis bare noen få øyeblikk per sted. Prosessen med å injisere, massere og evaluere resultatet utføres, og ytterligere fyllstoff tilsettes etter behov.
 • Avhengig av antall områder som skal behandles, kan hele prosessen være så kort som 15 minutter, eller så lang som en time.
 • Når resultatene anses som tilfredsstillende, vil eventuelle merker bli renset bort.

Du kan bli tilbudt en ispose for å redusere hevelse og lindre ubehag. Selv om området kan føles litt ømt i en dag eller to, er det vanligvis ikke smertefullt nok til å kreve noen medisiner.

Restitusjon: dermal-fillers

Restitusjonstiden varierer for hver pasient og for hver type filler som injiseres. Du kan gjenoppta de fleste aktiviteter med en gang, men det anbefales generelt at du unngår intens fysisk aktivitet de første 24-48 timene for å minimere hevelser og blåmerker. Sørg for å diskutere din spesifikke restitusjonsplan med legen din før du planlegger injeksjonene dine.

Utseende etter behandling med dermal-filler kan omfatte:

 • Et «overfylt» utseende på behandlede områder
 • Hevelse eller blåmerker som varierer fra mild til alvorlig
 • Midlertidig nummenhet eller rødhet
 • Store klumper eller harde områder på injeksjonsstedet
 • Overfølsomhetsreaksjon som kan virke som en allergisk reaksjon med elveblest og hevelse

De fleste tilstander kan lindres med aktuell ising og massasje og vil forbedre seg i løpet av noen timer eller bare noen få dager. Noen reaksjoner kan kreve mer aggressiv behandling med medisiner eller injeksjoner.

Selv om det ikke er vanlig, kan synsforstyrrelser forekomme. Når det er ledsaget av smerte eller svakhet på den ene siden av kroppen, er det ekstremt viktig at du kontakter kirurgen og får behandling umiddelbart.

Resultater: dermal-fillers

Resultatene av hudfyllstoffer/dermal-fillers er synlige umiddelbart og vil vare fra flere måneder til flere år avhengig av fyllstoffet som brukes og pasienten som injiseres. Hvis du opprettholder god generell helse og bruker passende produkter og hudbehandlinger vil resultatene forbedres og vare lenger.

Utført av våre eksperter

Maria

Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Olav

Estetisk lege

Bli kontaktet

Bli kontaktet av vår sykepleier for en prat om dine ønsker.